យើងធ្វើការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុត។ដូច្នេះយើងចង់ឱ្យអ្នកដឹងថាតើទិន្នន័យដែលយើងរក្សាទុកនិងទិន្នន័យណាដែលយើងបោះបង់ចោល។ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះយើងសូមជំរាបជូនដល់អ្នកអំពីវិធានការទៅការសុវត្ថិភាពរបស់យើង។

ការប្រមូលទិន្នន័យ

នៅពេលអ្នកប្រើវេបសាយរបស់យើងទិន្នន័យអាចត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខពត៍មានផ្សេងៗ។ ទិន្នន័យនេះអាចរួមបញ្ចូលឈ្មោះ អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណែត គេហទំព័រដែលអ្នកបានប្រើដើម្បីតំណរភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងវិបសាយដែលអ្នកមើលពីគេហទំព័ររបស់យើងនិងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ ទិន្នន័យនេះអាចនាំឱ្យអ្នកស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប៉ុន្តែយើងមិនប្រើវាដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេ។ យើងប្រើទិន្នន័យពីពេលមួយទៅពេលមួយសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិប៉ុន្តែរក្សាភាពអនាមិកនៃអ្នកប្រើម្នាក់ៗដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានទេ។ ក្នុងករណីដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដទៃដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំឬសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានអនុញ្ញាតយើងពឹងផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាថាបទបញ្ជាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្ត។

ប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនលុះត្រាតែអ្នកផ្តល់ជូនវាតាមរយៈការចុះឈ្មោះ ការបំពេញទម្រង់ឬអ៊ីម៉ែល ឬជាផ្នែកបញ្ជាទិញនៃលំដាប់លំដោយរបស់ផលិតផលឬសេវាកម្មការ ការសាកសួរឬសំណើអំពីវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានបញ្ជាទិញនិងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ ព័ត៌មានដល់យើង។ តាមរយៈការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមរយៈមធ្យោបាយទាំងនេះអ្នកយល់ព្រមដោយភ្នាក់ងារ Bayer និង / ឬភ្នាក់ងារភាគីទីបីដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រមូលរក្សាទុករក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងមាតិការបស់វានៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងនៅជាមួយ Processors ទិន្នន័យឬក៏ Server ដែលដើរតួក្នុងនាមរបស់យើងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកយើង។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនដោយយើងឬភ្នាក់ងាររបស់យើងសម្រាប់ការប្រើដោយភាគីទីបីក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយលើកលែងតែយើងបានទទួលការយល់ព្រមឬត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ យើងនឹងរក្សាការគ្រប់គ្រងនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានបង្ហាញដល់យើង។ ទិន្នន័យមួយចំនួននេះអាចត្រូវបានរក្សាទុកឬដំណើរការនៅកុំព្យូទ័រដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសពីយុត្តាធិការដែលអ្នករស់នៅ។ ក្នុងករណីបែបនេះយើងនឹងធានាថាការការពារសមស្របត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីទាមទារឱ្យមានដំណើរការទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីរក្សាការការពារលើទិន្នន័យដែលស្មើទៅនឹងអ្នកដែលអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ។

គោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបាននឹងត្រូវបានប្រើតែក្នុងគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់អ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានស្នើសុំឬសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកលើកលែងតែច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន។

សិទ្ធិក្នុងការចូលនិងការកែតម្រូវ

អ្នកមានសិទ្ធិពិនិត្យឡើងវិញនិងកែប្រែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលផ្ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកជឿថាវាផុតកំណត់ ឬមិនត្រឹមត្រូវ។ គ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅអាសយដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ឱ្យនៅក្នុង imprint ឬទាក់ទងមន្រ្តីឯកជនភាពនៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោម។

សិទ្ធិនៃការលប់ចោល

អ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់ពេលដើម្បីដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអនាគត។ ជាថ្មីម្តងទៀតគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅអាសយដ្ឋានដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុង imprint ឬទាក់ទងមន្ត្រីឯកជនភាពនៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោម។

រក្សាទុកទិន្នន័យ

យើងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដរាបណាវាចាំបាច់សម្រាប់យើងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំឬដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកលើកលែងតែកន្លែងដែលបានផ្តល់ដោយច្បាប់ (ឧ; នៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង) ។

ការប្រើប្រាស់ឃុកឃី

វេបសាយនេះគឺប្រើ ឃុកឃី “Cookies”. ។ ឃុកឃី “Cookies” គឺជាText files តូចៗដែលត្រូវបានផ្ទុកvisitor’s local browser។

យើងប្រើឃុកឃី “Cookies” ពីរប្រភេទ: (1) ឃុកឃី “Cookies” ដែលតម្រូវប្រើសម្រាប់បច្ចេកទេស ខ្លះទៀតដោយគ្មានមុខងារនៃគេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនិង (2) ជម្រើសឃុកឃី “Cookies”:

ឃុកឃី “Cookies” ដែលតម្រូវប្រើសម្រាប់បច្ចេកទេស

ឃុកឃី “Cookies” ដែលតម្រូវប្រើសម្រាប់បច្ចេកទេស


យើងនឹងមិនប្រើ Optional Cookies ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងជាមុនរបស់អ្នកទេ។ ពេលអ្នកចូលគេហទំព័រដំបូងរបស់យើងផ្ទាំងបដានឹងបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍។ ប្រសិនបើការយល់ព្រមរបស់អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើងនឹងកំណត់ឃុកឃី “Cookies”នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយផ្ទាំងបដានឹងមិនបង្ហាញអ្នកទៀតទេសម្រាប់អាយុកាលរបស់ ឃុកឃី “Cookies” នោះ។ បន្ទាប់ពីកំឡុងពេលដូចនេះឬប្រសិនបើអ្នកលុប Cookie យ៉ាងសកម្មនោះផ្ទាំងបដានឹងបង្ហាញម្តងទៀតនៅពេលអ្នកចូលគេហទំព័ររបស់យើងនៅពេលក្រោយហើយអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំម្តងទៀតដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

អ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យការប្រើប្រាស់ឃុកឃី “Cookies”ស្រេចចិត្តនៅពេលណាមួយដោយការផ្លាស់ប្តូរជម្រើសនីមួយៗនៅក្នុងតារាងខាងលើ។ ជាការពិតណាស់អ្នកអាចប្រើគេហទំព័ររបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ប្រើខូឃីស៍អ្វីទាំងអស់ (រួមទាំង Cookies សម្រាប់គោលបំណងបច្ចេកទេស) ។ នៅក្នុងWeb Brower របស់អ្នកអ្នកអាចដាក់កម្រិតឬបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឃុកឃី “Cookies”គ្រប់ពេល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើមុខងារនិងភាពស្និទ្ធស្នាលនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។

ការវិភាគវេបសាយ “Web”

វេបសាយរបស់យើងប្រើ Google Analytics, សេវាកម្មវិភាគវិបសាយរបស់ Google Inc. , 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, សហរដ្ឋអាមេរិក ("Google") ។
ដោយផ្អែកលើការព្រមព្រៀងជាមុនរបស់អ្នក Google នឹងវិភាគការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកជំនួសយើង។ ចំពោះគោលបំណងនេះយើងប្រើក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត។ ឃុកឃី “Cookies” ដែលបានរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតារាងខាងលើ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយ Google ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (ឧ។ URL យោងដែលគេហទំព័ររបស់អ្នកដែលអ្នកចូលមើលប្រភេទ Web Browser របស់អ្នកការកំណត់ភាសារបស់អ្នកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកគុណភាពបង្ហាញអេក្រង់របស់អ្នក) នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Server របស់ Google នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងដែលវានឹងត្រូវបានរក្សាទុកនិងវិភាគ។ លទ្ធផលនីមួយៗនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើងក្នុងទំរង់អនាមិក។ នៅក្នុងដំណើរការនេះទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអាសយដ្ឋាន IP ពេញលេញរបស់អ្នកទេ។ យើងបានដំណើរការលើគេហទំព័ររបស់យើងមានមុខងារអនាមិក IP ដែលផ្តល់ដោយ Google ដូច្នេះលេខ 8 ខ្ទង់ចុងក្រោយ (ប្រភេទ IPv4) ឬ 80 ប៊ីតចុងក្រោយ (វាយ IPv6) នៃអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកត្រូវបានលុបចោល។ លើសពីនេះទៅទៀត Google ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្រោមកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិចដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាធានានូវកម្រិតនៃការការពារទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងការដំណើរការទិន្នន័យដោយ Google នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

អ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដើម្បីប្រើការវិភាគគេហទំព័រនៅពេលណាក៏បានដោយការទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធី Web Browser Plugin ដែលផ្តល់ដោយ Google ឬដោយការចាត់ចែងការយល់ស្របរបស់អ្នកនៅក្នុងតារាងខាងលើដែលឃុកឃី “Cookies” មិនចូលរួមនឹងត្រូវបានកំណត់។ ជម្រើសទាំងពីរនេះនឹងបង្ការការប្រើការវិភាគគេហទំព័រតែបើអ្នកប្រើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកបានដំឡើង Browser Plugin ឬប្រសិនបើអ្នកមិនលុបឃុកឃី “Cookies”ដែលមិនចូលរួម។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការវិភាគ Google សូមយោងលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ Google Analytics, Google Analytics និងគោលការណ៍ភាពឯកជននិងគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ Google ។

ប្រព័ន្ធសនិ្តសុខ

បេយើ AG ប្រើប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកពីឧបាយកល, ការបាត់បង់ទិន្នន័យ, ការកែទម្រង់ឬការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន បេយើ AG ដោយអ្នកនឹងត្រូវបានកូដន្តីយកម្មទិន្នន័យនៅពេលឆ្លងកាត់ដើម្បីការពារការប្រើខុសពីភាគីទីបី។ នីតិវិធីសុវត្ថិភាពរបស់យើងត្រូវបានកែសម្រួលដោយផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មី។

កុមារ

ដោយយោងទៅតាមសារៈសំខាន់នៃការការពារភាពឯកជនរបស់កុមារយើងមិនប្រមូលយក, ដំណើរការឬ ប្រើនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលយើងដឹងថាមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំដោយគ្មានការព្រមព្រៀងជាមុន ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីអ្នកតំណាងផ្នែកច្បាប់របស់ខ្លួន។ អ្នកតំណាងផ្នែកច្បាប់បែបនេះមានសិទ្ធិ តាមការស្នើសុំដើម្បីមើលព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយកុមារនិង / ឬទាមទារឱ្យលុបចោល។

Bayer Thai Company Limited

Data Privacy Manager
130/1 North Sathon Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Email : dpo.sg@bayer.com