សំណួរ & ចម្លើយ

?អំពីផលិតផលបេរ៉ូកា


 • Q បេរ៉ូកា គឺជាបណ្តុំវីតាមីនរួមផ្សំពិសេស ?

  បេរ៉ូកា គឺជាបណ្តុំវីតាមីនរួមផ្សំពិសេស និងជាតិរ៉ែសំខាន់ៗ ដូចជាវីតាមីនក្រុមបេ វីតាមីនសេ កាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូម និងស័ង្កសី ដែលមាន តួនាទីជួយពង្រឹងខួរក្បាលនិងធ្វើឲ្យរាងកាយស្វាហាប់ពេញមួយថ្ងៃ។
 • Q បេរ៉ូកា មានសមាសធាតុផ្សំ ១២មុខ

  ក្នុង១គ្រាប់

  Effervescent

  វីតាមីន បេ១

    ១៥mg

  វីតាមីន បេ២

    ១៥mg

  វីតាមីន បេ៣

    ៥០mg

  វីតាមីន បេ៥

    ២៣mg

  វីតាមីន បេ៦

    ១០mg

  វីតាមីន បេ១២

    ១០ug

  វីតាមីន សេ

    ៥០០mg

  វីតាមីន បេ៧

    ១៥០ug

  វីតាមីន បេ៩

    ៤០០ug

  កាល់ស្យូម

    ១០០mg

  ម៉ាញ៉េស្យូម

    ១០០mg

  ស័ង្កសី

    ១០mg

 • Q តើបេរ៉ូកាមានរសជាតិអ្វីខ្លះ?

  បេរ៉ូកាមាន ពីររសជាតិ ៖ រសជាតិក្រូច និង រសជាតិស្វាយ។
 • Q តើខ្ញុំគួរតែប្រើបេរ៉ូកាជាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?

  សម្រាប់បេរ៉ូកាគឺមួយគ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។
 • Q តើខ្ញុំអាចញុំាបេរ៉ូកាលើសពីមួយគ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃបានដែរឬទេ?

  អ្នកអាចញុំាបេរ៉ូកាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ កម្រិតញុំាបេរ៉ូកាដែលបានណែនាំ គឺមួយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។
 • Q តើខ្ញុំគួរតែញុំាបេរ៉ូកាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរឫទេ?

  អ្នកអាចញុំាបេរ៉ូកាប្រសិនបើអ្នកចង់បេរ៉ូកាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ កម្រិតញុំាបេរ៉ូកាដែលបានណែនាំ គឺមួយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។
 • Q តើបេរ៉ូកាមានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរឬទេ ប្រសិនបើញុំាជាប្រចាំថ្ងែរយៈពេលយូរ?

  បេរ៉ូកាសមស្របនិងណែរនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬទទួលរងពី ស្ថានភាពសុខភាពណាមួយ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូរពេទ្យ។
 • Q តើបេរ៉ូកាបានជួយអ្វីខ្លះដល់សម្មភាពអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃ?

  បេរ៉ូកាគឺជាបណ្តុំវីតាមីនរួមផ្សំពិសេស និងជាតិរ៉ែសំខាន់ៗ ដែលអាចជួយរាងកាយឲ្យមាំមួន និងស្មារតីល្អ។ ញុំាបេរ៉ូកាជាប្រចាំថ្ងៃគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីផ្តល់ភាពរឹងមាំនិងជួយឲ្យអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍បានល្អ ។
 • Q តើបេរ៉ូកានឹងជួយខ្ញុំសម្រេចការងារអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតដែរឬទេ?

  បេរ៉ូកាគឺជាបណ្តុំវីតាមីនរួមផ្សំពិសេស និងជាតិរ៉ែសំខាន់ៗ ដែលអាចជួយរាងកាយឲ្យមាំមួន និងស្មារតីល្អ។ ញុំាបេរ៉ូកាជាប្រចាំថ្ងៃគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីភាពរឹងមាំនិងជួយឲ្យអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍បានល្អ ហើយអាចជួយបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់អ្នក។
 • Q តើបេរ៉ូកាវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សុខភាព?

  បេរ៉ូកាគឺជាបណ្តុំវីតាមីនរួមផ្សំពិសេស និងជាតិរ៉ែសំខាន់ៗ ដែលអាចជួយរាងកាយឲ្យមាំមួន និងស្មារតីល្អ និងសុខុមាលភាពទូទៅ។
 • Q តើបេរ៉ូកាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្រាយដែរឫទេ?

  បេរ៉ូកាមិនមានផ្ទុកជាតិកាហ្វេអ៊ីនឬជំនួយកម្មាំងសិប្បនិម្មិតទេ។ បេរ៉ូកាគឺជាបណ្តុំវីតាមីនរួមផ្សំពិសេស ដែលអាចជួយអោយមានភាពស្វាហាប់និងជំនួយកម្លាំងហើយកាត់បន្ថយការនឿយហត់។ ប្រសិនបើអ្នកមានកង្វល់ណាមួយពួកយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នក ទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។
 • Q ហេតុអ្វីបានជាប្រើប្រាស់ បេរ៉ូកាដាក់ទឹកពុះ?

  បេរ៉ូកាដាក់ទឹកពុះ ជាគ្រាប់រលាយក្នុងទឹកមានផ្ទុកនូវវីតាមីននិងជាតិរ៉ែសំខាន់ៗ សំរាប់ជំនួយកម្លាំង និងស្មារតី។ វាគឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់អ្នកដែលពិបាកប្រើផលិតផលគ្រាប់។ មានសមាសធាតុផ្សំសកម្មដែលបានរំលាយរួចហើយ ពេលចូលទៅក្នុងក្រពះ វាអាចបឺតស្រូបចូលក្នុងរាយកាយបានលឿន។